جدیدترین اخبار

ابلاغیه وزیر محترم بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص نحوه پرداخت خدمات دسترسی به شریان و خدمات دسترسی به ورید مرکزی در اعمال جراحی 1400/06/21

ابلاغیه وزیر محترم بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص نحوه پرداخت خدمات دسترسی به شریان و خدمات دسترسی به ورید مرکزی در اعمال جراحی

ادامه خبر
تعرفه نسخه پیچی الکترونیکی 1400/06/21

تعرفه نسخه پیچی الکترونیکی

ادامه خبر
هزینه لوازم مصرفی بخش های تصویربرداری 1400/06/21

هزینه لوازم مصرفی بخش های تصویربرداری

ادامه خبر
مصوبه پوشش بیمه ای محلول استنشاقی تیوتروپیوم بروماید 1400/06/21

مصوبه پوشش بیمه ای محلول استنشاقی تیوتروپیوم بروماید

ادامه خبر

تبلیغات