قوانین و صدورپروانه ها

مدارک لازم جهت صدور کارت نظام پزشکی:
1.کپی تمام صفحات شناسنامه (2سری)
2.کپی کارت ملی (پشت و رو)
3.کپی شروع به طرح عکسدار(2 سری)
4.عکس رنگی 4*3 (2 قطعه)
5.فرم ثبت نام اولیه و فرم مشخصات فردی (لطفا این فرم را دانلود کرده و پر نمائید )
6.اصل فیش واریز مبلغ 1/680/000 ریال به شماره حساب 15833671/69 بانک ملت به نام سازمان نظام پزشکی قزوین
7. اصل فیش واریز مبلغ 520/000 ریال به شماره حساب 14014014/85(حساب جام) بانک ملت به نام سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 
 
مدارک لازم جهت صدور پروانه مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی ، متخصص و فوق تخصص:
مدارک عمومی
1- دو قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید 
2-تصویر کارت ملی (پشت و رو جهت درج شماره ملی بر روی پروانه) 
3- پروانه دائم پزشکی 
4- تصویر تمام صفحات شناسنامه 
5- تصویر کارت نظام پزشکی 
6- اصل پروانه مطب قبلی 
7- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان(عمومی- تخصص – فوق تخصص) 
8-گواهی نهایی آموزش مداوم از دفتر آموزش مداوم دانشگاه حوزه فعالیت یا نامه موافقت از دفتر آموزش مداوم دانشگاه 
تبصره: فارغ التحصیلان زیر 5 سال از تاریخ فراغت از تحصیل مستثنی می باشند. 
9-در مورد متخصصین و مقاطع بالاتر ارائه تصویر گواهینامه یا دانشنامه (تخصص- فوق تخصص-فلوشیپ) 
تبصره :در صورت عدم دارا بودن گواهینامه یا دانشنامه به شرح ذیل: 
الف)ارائه گواهی پایان ضریب k 
ب)تآییدیه تحصیلی (از طریق سازمان نظام پزشکی اقدام می شود) 
10-پرداخت حق صدور پروانه (پرداخت از طریق دستگاه کارت خوان در محل سازمان نظام پزشکی) 
11-اصل فیش های حق ابطال تمبر پروانه پس از اخذ معرفی نامه از سازمان نظام پزشکی و ارائه به ادارات دارایی شهرستان محل فعالیت 
12-دانلود و تکمیل فرمهای ذیل: 
فرم شماره 1 (فرم درخواست صدور پروانه) 
فرم شماره 2 (تعهد نامه رعایت قوانین نظام پزشکی) 
فرم مشخصات فردی 
فرم اطلاعات تحصیلی و شغلی 
13-کارت وضعیت خدمت سربازی 
14-گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح یا ابلاغ طرح نیروی انسانی 
15- ارائه نامه از سازمان نظام پزشکی محل فعالیت (فقط پزشکان متقاضی پروانه مطب شهرستان های البرز- آبیک)
مدارک اختصاصی
1-پزشکانی که در استخدام رسمی یا پیمانی کشوری یا لشگری می باشند ارائه معرفی نامه جدید از محل خدمت مبنی بر موافقت با صدور یا تمدید پروانه و عدم نیاز در ساعات غیر اداری منضم به آخرین حکم کارگزینی . 
2-پزشکانی که عضو هیات علمی یا درمانی دانشگاه هستند ارائه موافقت صدور یا تمدید پروانه از معاون آموزشی یا معاونت درمان دانشگاه منضم به آخرین حکم هیئت علمی یا کارگزینی . 
3- پزشکان و دندانپزشکان خانم متاهل که حد نصاب امتیاز لازم برای اخذ پروانه شهر مورد تقاضا را دارا نمی باشند می توانند با ارائه مدرک ذیل به تبعیت از همسر در خواست خود را ارائه نمایند . 
ارائه گواهی 2 سال فعالیت حرفه ای 
اصل و تصویر شناسنامه همسر (تمام صفحات) 
گواهی محل کار همسر 
فرم استشهاد محلی (لطفا فرم را دانلود نموده و تکمیل نمائید) 
(تبصره: در صورت پزشک بودن شاهدین نیازی به تائید کلانتری یا محضر نمی باشد) 
تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت محل سکونت 
تصویر عقد نامه (فقط صفحه زوجین) 
4-جانبازان ،رزمندگان ،آزادگان ،فرزندان خانواده محترم شهداء تابع قوانین خاص هستند که اطلاعات مربوط با مراجعه ی حضوری به سازمان نظام پزشکی به ایشان ارائه می گردد .