اطلاعیه های مالیاتی

اطلاعیه مهم مالیات

به اطلاع همکاران گرامی می رساند :

🔶 نرم افزار اظهار نامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال ۱۳۹۷ در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده و امکان تنظیم و ارسال اظهار نامه از اول خرداد ۱۳۹۸  امکان پذیر شده است .
🔰حتی المقدور اظهار نامه مالیاتی سال قبل و یا داشتن کد رهگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی آن را داشته باشید.

🔶 قبل از تصمیم به تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی ضرورت دارد به سامانه ثبت نام کد اقتصادی مراجعه و اشکالات موجود را بر طرف نمایند. (به علت تغییرات در سامانه)

🔶 عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر علاوه بر عدم استفاده از پایه معافیت مالیاتی ، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلقه خواهد بود .

🔰 موعد تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقیقی ۱۳۹۷  پایان روز ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ می باشد .

🔰 میزان معافیت مالیات سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در سال است.

🔶 داروسازان محترم دقت فرمایند که از جمع خرید های سال ۱۳۹۷ خود اطلاع کامل داشته باشند .

🔰عدم درج دقیق خرید در اظهار نامه مالیاتی و متعاقب آن فروش دارو و سایر لوازم ، کتمان درآمد تلقی خواهد شد و به همان میزان مشمول 30% جریمه غیر قابل بخشودگی خواهد بود .

🔶 همکارانی که اولین سال فعالیت آنها در سال 97 بوده است هر چه زودتر نسبت به ثبت نام در سامانه مربوطه اقدام نمایند .
🔰 امکان تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی مشروط به این است که : ثبت نام اولیه تکمیل شده باشد .
🔰 توضیح اینکه : چون ثبت نام اولیه در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور زمانبر است هر چه زودتر اقدام لازم به عمل آورند .

🔶 چنانچه محل کار (مطب یا داروخانه و ...) استیجاری باشد ، مشخصات کامل شناسنامه ای و کد ملی مالک را جهت درج در اظهار نامه مالیاتی در اختیار داشته باشند .

🛑 توجه :
با عنایت به اینکه تاکنون درخصوص اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور صورت نگرفته فعلاً نمیتوان اظهار نامه موضوع تبصره ماده 100 قانون مذکور را تنظیم و ارسال نمود . در صورت ابلاغ چنین توافقی اطلاع رسانی خواهد شد .

 

**********************************************************************************************************************

🔻نحوه اجرای مقررات بند(ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درخصوص مراکز درمانی تشریح شد.

🔹مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین دستورالعمل موضوع بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را تشریح کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی امور مالیاتی استان قزوین، مصطفی پورامیدی در خصوص نحوه اعمال مقررات بند مذکور اظهارداشت: بر اساس این دستورالعمل مراکزدرمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها وشرکتهای دولتی که برابر قانون بودجه سال ۱۳۹۸مکلف هستند ۱۰درصد ازحق الزحمه یاحق العمل پزشکی پزشکان را براساس مبلغ صورتحساب مجموع سهم بیمار وسهم بیمه به عنوان علی الحساب مالیاتی کسر وتاپایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به نام پزشک به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز کنند.
🔹وی اضافه کرد: درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.
🔹مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین خاطرنشان کرد: برابر دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امورمالیاتی کشور، پرداختی های مورد نظر صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات ودرآمد آن در سال ۱۳۹۸ تحقق یافته و در سال مذکور پرداخت می شود .

 

**********************************************************************************************************************

🛑📣 راهنمای شماره ۶ مالیات/ص۱

💢 قابل توجه اعضای محترم سازمان

📌تکالیف پزشکان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک:

♦️ گروه اول :  
پزشکانی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه وکل یا سایر دفاترحسب مورد دستی یا ماشینی(مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت مقررات مندرج در ماده (6)  آئین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر،اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها موضوع ماده (95) اصلاحی مصوب - 1394/04/31 - ق.م.م می باشند.

 

**********************************************************************************************************************

 

🛑📣 راهنمای شماره ۶ مالیات/ص۲

💢 قابل توجه اعضای محترم سازمان

📌تکالیف پزشکان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک:

♦️ گروه دوم :
پزشکانی که در گروه دوم قرار می گیرند، مکلف اند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا ، خدمات و دارایی و سایر هزینه ماهیانه و سالانه خود را چارچوب نمونه فرم تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم نمایند.

♦️ فرم های مربوط به این گروه عبارتند از:

🔻صورت درآمد و هزینه ماهیانه :
در این فرم ریز درآمد و هزینه پزشک در هر ماه درج می شود.

🔻صورت درآمد و هزینه سالانه:
اعداد مربوط به ستون جمع "صورت درآمد و هزینه ماهیانه" به این فرم انتقال می‌یابد.

 

**********************************************************************************************************************

 

🛑📣 راهنمای شماره ۶ مالیات/ص ۳

💢 قابل توجه اعضای محترم سازمان

📌تکالیف پزشکان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک:

♦️ گروه سوم :
پزشکانی که در گروه سوم قرار می گیرند، مکلف اند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا ، خدمات و نیز اسناد هزینه انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را درچارچوب فرم "خلاصه درآمد و هزینه سالانه گروه سوم" تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم نمایند.

🛑 نکته مهم :
بدیهی است با توجه به حذف بندهای سه گانه الف ، ب ، ج موضوع ماده (95) ق.م.م در اصلاحیه اخیر قانون موصوف،ثبت دفتر درآمد و هزینه (موضوع بند "ب" ماده (95) ق.م.م اصلاحی -1380/11/27- ) برای عملکرد سال 1395 و پس از آن توسط ادارات امور مالیاتی، در خصوص صاحبان مشاغل ،موضوعیت نخواهد داشت.

 

**********************************************************************************************************************

اطلاعیه مهم مالیات


🛑 دریافت برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل

اعضای محترم سازمان

با عنایت به فرا رسیدن خرداد ماه سال 98 و ضرورت انجام تکالیف اشخاص حقیقی برای تنظیم اظهار نامه مالیاتی و به منظور تسهیل در امر تنظیم و ثبت اظهار نامه مالیاتی نیاز به دریافت

"برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1396 "می‌باشد که برای تسریع در صدور برگ قطعی با مسؤولان محترم اداره دارایی هم مکاتبه شده است.

لذا همکاران محترم در اسرع وقت نسبت به دریافت برگ قطعی عملکرد 96 از واحدهای مالیاتی خود اقدام نمایند .

 

**********************************************************************************************************************

اطلاعیه مهم مالیات

🛑 توافق ماده 100 سال 98