نامه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص رعایت عفاف و حجاب در مطب ها و داروخانه ها

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست