بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاحیه کد 901835 در خصوص معاینه جسد و صدور جواز دفن

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمایید .


دانلود فایل پیوست