اطلاعیه مهم در خصوص لزوم بازرسی سیلندر و گاز اکسیژن طبی مورد مصرف در تمامی مراکز

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمایید .


دانلود فایل پیوست