اطلاعیه مهم مرکز بهداشت شهید بلندیان در خصوص جمع آوری پسماندهای عفونی

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید.

 


دانلود فایل پیوست