اطلاعیه مهم استانداری قزوین در خصوص لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و درمانی در مقابله با کرونا

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست