اطلاعیه هشدار در خصوص عوارض چشمی کورتیکواستروئیدهای موضعی و سیستمیک

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست