دستورالعمل مهم وزارت بهداشت در خصوص پیرسینگ Piercing در ناحیه گوش یا هر ناحیه دیگری از بدن

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست