راهنمای بالینی آرتروپلاستی و پروفیلاکسی ترومبوآمبولی در بیماران ارتوپدی

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست