ابلاغیه وزیر محترم بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص نحوه پرداخت خدمات دسترسی به شریان و خدمات دسترسی به ورید مرکزی در اعمال جراحی

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست