نامه جناب آقای دکتر فتاحی معاون محترم انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به اعضای سازمان نظام پزشکی

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست