تفاهم نامه فی ما بین سازمان نظام پزشکی قزوین و مجتمع توریستی ، تفریحی ، ورزشی تالار شهر

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست